سگ قانون انسان قاضی سیلاد من شورای حل اختلاف داد گاه کیفری سگ های آپارتمان نشین وکیل پایه یک دادگستری سگ باید قصاص شود قصاص اعدام نگه داری سگ

دکمه بازگشت به بالا