حجامت اهدای خون معافیت حجامت شدگان از اهدای خون دکتر علیرضا عباسیان متخصص طب ایرانی متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بهاءالدوله رازی مایه کوبی آبله کوبی

دکمه بازگشت به بالا