اقتصاد

چند درصد ایرانی‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؟

در قانون اساسی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله، جامعه ایرانی جامعه ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و فرصتهای برابر به دور از تبعیض دیده شده است.
مهمترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، گسترش پوشش بیمه ای و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه های اجرایی بیمه ای و حمایتی در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد و حقوق دریافت می کند.
 بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.
بیمه شده تبعی، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی یا کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده کنند.

چند درصد ایرانی‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در پایان سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی ۴۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸۶ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.
جمعیت کل کشور بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۴ میلیون نفر است که می توان نتیجه گرفت تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود  ۵۲.۷ درصد از افراد جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
در این دوره تعداد بیمه شدگان اصلی ۱۴ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۸۴۳ نفر است نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ که ۱۴ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۲۶۰ نفر بوده حدود یک درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین طی این مدت تعداد مستمری بگیران اصلی  چهار میلیون و ۲۲۸ هزار و  ۸۹۹ نفر  بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که سه میلیون و ۹۵۴ هزار و ۴۰۵ نفر است ۶.۹ درصد افزایش داشته است.

چند درصد ایرانی‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؟

تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۳ درصد افزایش، تعداد بیمه شدگان ۰.۶ درصد کاهش و تعداد مستمری بگیران ۴.۶ درصد افزایش داشته است.
استان تهران با ۹ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۱۹۸ نفر و پس از آن اصفهان با سه میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۰۴ نفر بیشترین جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند
تعدادکل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۷ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ نفر بوده که ازاین تعداد بیش از ۱۱ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر بیمه شده مرد، دو میلیون و ۸۸۳ هزار و ۴۲۳ نفر بیمه شده زن و مابقی ۲۲ میلیون و ۵۸۶ هزار نفر بیمه شدگان تبعی هستند.
از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب بیمه‌شدگان تبعی، بیش از ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اجباری و بیش‌از چهار میلیون نفر بیمه شده خاص هستند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.

۲۲۳۲۲۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا